Residential Preference

Piet H. Pellenbarg*, Paul J. M. Van steen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)393-396
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume104
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jul.-2013

Citeer dit