Residual Tumor After Neoadjuvant Chemoradiation Outside the Radiation Therapy Target Volume: A New Prognostic Factor for Survival in Esophageal Cancer

Christina Muijs*, Justin Smit, Arend Karrenbeld, J.C. Beukema, Veronique Mul, Go van Dam, Geke Hospers, Phillip Kluin, Johannes Langendijk, John Plukker

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten