Resistance and the international: The challenge of the everyday

OnderzoeksoutputAcademic

24 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)459-462
Aantal pagina's4
TijdschriftInternational Political Sociology
Volume5
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - dec.-2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit