Resistance is Futile: The targeted delivery of antibiotics to the lungs

Imco Sibum

Onderzoeksoutput

912 Downloads (Pure)

Samenvatting

Tuberculose (TB) is een infectieziekte waar jaarlijks 1.5 miljoen mensen aan overlijden. Het behandelen van TB wordt bemoeilijkt door toenemende resistentie. In sommige landen zijn de helft van de patiënten resistent tegen de eerste keus middelen isoniazide en rifampicine. Resistentie kan doorbroken worden door meer geneesmiddel op de plek van infectie te krijgen. Maar de dosis die oraal of per infusie kan worden toegediend wordt voornamelijk beperkt door de bijwerkingen, meer toedienen kan deze verhogen tot een niet te dragen last. Een andere mogelijkheid is het lokaal toedienen van geneesmiddel op de plaats van infectie. Hierdoor komt er daar meer geneesmiddel, terwijl de bijwerkingen worden geminimaliseerd. Omdat TB voornamelijk in de longen voorkomt is toediening via inhalatie een goede mogelijkheid om deze lokale behandeling vorm te geven. Het toedienen van geneesmiddelen via inhalatie wordt op dit moment voornamelijk toegepast voor laag gedoseerde geneesmiddelen (< 2,5 milligram), antibiotica zijn echter hoog gedoseerde geneesmiddelen, tot wel driehonderd milligram. Om deze geneesmiddelen per inhalatie toe te kunnen dienen zijn nieuwe technieken noodzakelijk. Zo is er bijvoorbeeld geen ruimte voor de hulpstoffen die in laag gedoseerde geneesmiddelen worden toegepast. In dit proefschrift worden de verschillende aspecten voor het toedienen van hoog gedoseerde geneesmiddelen beschreven. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een inhalator voor isoniazide, wat een uitdaging was door groter wordende deeltjes. Als laatste is onderzocht of isoniazide, en het antibioticum amikacine, automatisch afgevuld konden worden in inhalatoren. Dit bleek hogere doses mogelijk te maken. De resultaten van dit onderzoek vormen een goed startpunt voor de klinische ontwikkeling van nieuwe behandelopties voor de bestrijding van TB.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Frijlink, Erik, Supervisor
  • Grasmeijer, Floris, Co-supervisor
Datum van toekenning20-nov.-2020
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
DOI's
StatusPublished - 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Resistance is Futile: The targeted delivery of antibiotics to the lungs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit