RESISTANCE MECHANISMS IN 3 HUMAN SMALL CELL LUNG-CANCER CELL-LINES ESTABLISHED FROM ONE PATIENT DURING CLINICAL FOLLOW-UP

EGE DEVRIES*, C MEIJER, H TIMMERBOSSCHA, HH BERENDSEN, L DELEIJ, RJ SCHEPER, NH MULDER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

71 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4175-4178
Aantal pagina's4
TijdschriftCancer Research
Volume49
Nummer van het tijdschrift15
StatusPublished - 1-aug.-1989

Citeer dit