Resocialisatie is geen gunst, maar een recht

OnderzoeksoutputPopular

Samenvatting

Uitleg en analyse van het kort geding van een levenslanggestrafte tegen de Staat der Nederlanden om de door het EHRM voorgeschreven procedure (review mechanism) en perspectief op invrijheidstelling (prospect of release) af te dwingen, met als inzet onbegeleid verlof te krijgen.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftTrouw
StatusPublished - 10-jul.-2014

Citeer dit