Resolving financial distress in the Netherlands

Onderzoeksoutput

269 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Bouma, J.L., Supervisor, Externe Persoon
  • Timmerman, Levinius, Supervisor
Datum van toekenning4-dec-1997
Uitgever
Gedrukte ISBN's9036708184
StatusPublished - 1997

Citeer dit