ReSpAct: Rehabilitation, Sports and Active Lifestyle: An implementation-study on physical activity promotion in rehabilitation care

  Onderzoeksoutput

  737 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit proefschrift beschrijft de landelijk uitrol van het programma ‘Revalidatie, Sport en Bewegen’ in de Nederlandse revalidatiezorg. Dit wetenschappelijk gefundeerde programma richt zich op het stimuleren van een actieve leefstijl bij mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening tijdens én in de periode na revalidatie. Het proefschrift geeft inzicht in de manier waarop het programma landelijk geïmplementeerd is, de daarbij ervaren successen en belemmeringen en relevante uitkomsten op patiënt-niveau.

  De resultaten laten zien dat de betrokken professionals zeer positief zijn over de implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Ook de patiënten zijn zeer tevreden over de begeleiding die zij hebben ontvangen. Wel is er veel variatie te zien in de manier waarop het programma geïmplementeerd en uitgevoerd is.

  Veelbelovend is dat bijna alle revalidatie-instellingen het programma gecontinueerd hebben na de subsidieperiode. Deze succesvolle continuering van het programma is mogelijk te verklaren door het gebruik van een intensieve, goed voorbereidde en veelzijdige implementatiestrategie in combinatie met duidelijke taakbeschrijvingen van betrokken partijen en professionals (ministerie, programma coördinatoren, professionals, onderzoekers).

  Bij toekomstige landelijke implementatieprocessen wordt aangeraden om de ondersteuning aan organisaties meer op maat aan te bieden door deze aan te passen aan de beginsituatie van de organisatie, de grootte van de organisatie en de huidige lokale omstandigheden.

  De bevindingen van dit proefschrift kunnen overheidsinstanties over de hele wereld inspireren om sport en bewegen te stimuleren bij mensen met beperking door gebruik te maken van een wetenschappelijk gefundeerde aanpak die zich richt op de ‘vindplaatsen’ van de doelgroep (bijv. revalidatiecentra en ziekenhuizen).
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Woude, Lucas, Supervisor
  • van der Schans, Cornelis, Supervisor
  • Dekker, Rienk, Co-supervisor
  • Hettinga, Florentina, Co-supervisor
  Datum van toekenning16-okt-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0079-2
  Elektronische ISBN's978-94-034-0078-5
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit