RESPIRATORY-CHAIN LINKED FERRICYANIDE REDUCTION DRIVES ACTIVE-TRANSPORT IN MEMBRANE-VESICLES FROM BACILLUS-SUBTILIS

A BISSCHOP, J BOONSTRA, HJ SIPS, W N KONINGS

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)11-15
  Aantal pagina's5
  TijdschriftFEBS Letters
  Volume60
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit