Respiratory muscle EMG in newborns: a non-intrusive method

H.F.R. Prechtl*, L.A. van Eykern, M.J. O'Brien

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  43 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)265-283
  Aantal pagina's19
  TijdschriftEarly Human Development
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit