Response: A Portable Device as Sleep-Screening Tool in the Identification of Obstructive Sleep Apnea in Chronic Heart Failure: Which Value Should We Consider as Cutoff?

Grietje E. de Vries, Haye H. van der Wal, Peter Wijkstra, Peter van der Meer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)168-168
Aantal pagina's1
TijdschriftJOURNAL OF CARDIAC FAILURE
Volume22
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2016

Citeer dit