Response to cautious use of platelet as relevant inducer of liver regeneration following partial hepatectomy in patients with metastatic hepatic carcinoma

Ton Lisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1918-1919
Aantal pagina's3
TijdschriftLiver International
Volume37
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec.-2017

Citeer dit