Response to Comment on "Advanced Carotid Plaque Imaging"

L. Hermus, G. M. van Dam, C. J. Zeebregts*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)139-140
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Vascular and Endovascular Surgery
Volume40
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jul.-2010

Citeer dit