Response to Comment on "Letter to the Editor''

Hendrike E. Bolkenstein*, Esther C. J. Consten, Ivo A. M. J. Broeders, Werner A. Draaisma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E102-E103
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of Surgery
Volume270
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - dec-2019

Citeer dit