Response to d-transposition of the great arteries and ductal dependent pulmonary circulation

Mirthe J. Mebius*, Michelle E. van der Laan, Elise A. Verhagen, Arend F. Bos, Elisabeth M. W. Kooi

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)59-60
Aantal pagina's2
TijdschriftEarly Human Development
Volume104
DOI's
StatusPublished - jan-2017

Citeer dit