Response to Hattiangadi, Evers, and Tiefensee

Bart Streumer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Downloads (Pure)

Samenvatting

I argue that Hattiangadi’s, Evers’ and Tiefensee’s objections to my arguments for the error theory in Unbelievable Errors fail.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)743-754
Aantal pagina's12
TijdschriftJournal of Moral Philosophy
Volume16
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 4-dec-2019

Citeer dit