Response to interferon alfa-2b in a patient with systemic mastocytosis

H C Kluin-Nelemans, J H Jansen, H Breukelman, B G Wolthers, P M Kluin, H M Kroon, R Willemze

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

209 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)619-623
Aantal pagina's5
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume326
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 27-feb.-1992
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit