Response to Kawada. Depressive symptoms and HbA1c in patients with Type 1 and Type 2 diabetes

M. Bot*, F. Pouwer, P. de Jonge, F. Snoek

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)760-761
Aantal pagina's2
TijdschriftDiabetic Medicine
Volume31
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2014

Citeer dit