Response to Letter Regarding Article, "Endogenous Erythropoietin and Outcome in Heart Failure"

Anne M. S. Belonje*, Adriaan A. Voors, Peter van der Meer, Tiny Jaarsma, Dirk J. van Veldhuisen, Wiek H. van Gilst

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E450-E450
Aantal pagina's1
TijdschriftCirculation
Volume122
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 7-sep.-2010

Citeer dit