Response to Letter Regarding Article, "Peripartum Cardiomyopathy as a Part of Familial Dilated Cardiomyopathy"

Karin Y. van Spaendonck-Zwarts*, J. Peter van Tintelen, Jan D. H. Jongbloed, Dirk J. van Veldhuisen, Rik van der Werf, Maarten P. van den Berg, Walter J. Paulus, Dennis Dooijes

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E9-E9
Aantal pagina's1
TijdschriftCirculation
Volume123
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 18-jan.-2011

Citeer dit