Response to Open Peer Commentaries on ‘Withdrawing Versus Withholding Freedoms: Nudging and the Case of Tobacco Control'

OnderzoeksoutputAcademic

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)W1-W3
Aantal pagina's3
TijdschriftThe American Journal of Bioethics
Volume16
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov-2016

Citeer dit