Response to: Prolonged grief disorder for ICD-11: The primacy of clinical utility and international applicability

Maarten C. Eisma*, Lonneke I. M. Lenferink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

200 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer1540192
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Psychotraumatology
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2-nov.-2018

Citeer dit