Response to selection of lung transplant candidates: A pediatric perspective on the ISHLT consensus document

Melinda Solomon, Brigitte W M Willemse, Kathleen J Ramos, Lorriana E Leard*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  48 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1000-1001
  Aantal pagina's2
  TijdschriftThe Journal of Heart and Lung Transplantation
  Volume41
  Nummer van het tijdschrift7
  Vroegere onlinedatum6-apr.-2022
  DOI's
  StatusPublished - jul.-2022

  Citeer dit