Response to the Letter to the Editor Regarding "Micronutrients, Essential Fatty Acids and Bone Health in Phenylketonuria"

Serwet Demirdas*, Francjan J. van Spronsen, Carla E. M. Hollak, J. Hanneke van der Lee, Peter H. Bisschop, Fred M. Vaz, Nienke M. ter Horst, M. Estela Rubio-Gozalbo, Annet M. Bosch

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)80-81
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of nutrition and metabolism
Volume72
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb.-2018

Citeer dit