Response to the role of platelets on regenerating liver: Thoughts beyond parenchymal proliferation

Ton Lisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1917-1917
Aantal pagina's1
TijdschriftLiver International
Volume37
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec.-2017

Citeer dit