Responsiveness and Validity of 3 Outcome Measures of Motor Function After Stroke Rehabilitation

Berrie Middel*, Eric van Sonderen

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
128 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E463-E464
Aantal pagina's2
TijdschriftStroke
Volume41
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul.-2010

Citeer dit