RESPONSIVENESS OF SUPRACHIASMATIC AND VENTRAL LATERAL GENICULATE NEURONS TO SEROTONIN AND IMIPRAMINE - A MICROIONTOPHORETIC STUDY IN NORMAL AND IMIPRAMINE-TREATED RATS

JH MEIJER*, GA GROOS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  36 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)89-96
  Aantal pagina's8
  TijdschriftBrain Research Bulletin
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - jan-1988

  Citeer dit