Restoring mussel bed: A guide on how to survive on an intertidal mudflat

Hélène Claudine de Paoli

Onderzoeksoutput

1535 Downloads (Pure)

Samenvatting

Rif-vormende schelpdieren zoals mosselen en oesters zijn bijzonder belangrijk op bij eb droogvallende platen, doordat de complexe en solide banken die ze vormen een leefgebied bieden voor tal van soorten. In de Waddenzee is aan het eind van de jaren '80 het areaal aan droogvallende mosselbanken drastisch afgenomen, en op dit moment hebben de mosselbanken zich slechts gedeeltelijk hersteld. In dit proefschrift heb ik onderzoek gedaan naar de processen die het herstel van dit belangrijke habitat beperken, en meer in het algemeen naar de mechanismen die ten grondslag liggen aan het voortbestaan ​​van de natuurlijke mosselbanken op getijdeplaten in de Waddenzee.

Mijn proefschrift benadrukt het belang van gedrags- en morfologische aanpassingen van mosselen voor hun voortbestaan ​​in het dynamische intergetijdengebied. Ten eerste, bleken mosselen die zijn opgegroeid op de droogvallende platen beter te zijn aangepast aan de sterke golfslag in die omgeving, dan mosselen uit de diepere wateren, die in het verleden vaak in herstelprojecten zijn gebruikt, maar het vaak niet lang volhielden.. Ten tweede, vormen mosselen ruimtelijke patronen door actief naar elkaar toe te kruipen, wat essentieel bleek voor hun overleving. Restauratie technieken die gericht zijn op het herstel van mosselbanken moeten dus rekening houden met of en hoe mosselen zich aanpassen aan hun omgeving, maar ook met dat ze zelf hun milieu aan hun behoeften aanpassen, om pogingen om de mosselbanken in hun vroegere glorie te herstellen succesvol te maken.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Koppel, Johan, Supervisor
  • van der Heide, Tjisse, Co-supervisor
Datum van toekenning10-feb.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9584-5
Elektronische ISBN's978-90-367-9583-8
StatusPublished - 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Restoring mussel bed: A guide on how to survive on an intertidal mudflat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit