RESTRICTION FRAGMENT MAP OF RAT-LIVER MITOCHONDRIAL-DNA - RECONSIDERATION

AM KROON, G PEPE, H BAKKER, M HOLTROP, JE BOLLEN, EFJ VANBRUGGEN, P CANTATORE, P TERPSTRA, C SACCONE

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)128-145
  Aantal pagina's18
  TijdschriftBiochimica et biophysica acta
  Volume478
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit