Restructuring welfare-organizations: The power and powerlessness of local authorities

B.J.M. Emans, M.J J van Tuuren

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)145 - 161
Aantal pagina's17
TijdschriftEuropean Journal of Work and Organizational Psychology
Volume7
DOI's
StatusPublished - 1998

Citeer dit