Resultaatgerichtheid van prestatieafspraken met corporaties:een Catch 22 voor gemeenten?

E. Buitelaar, G.R.W. de Kam

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19 - 21
TijdschriftB&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten
Volumemaart
Nummer van het tijdschriftapril
StatusPublished - 2011

Citeer dit