Resultaatmanipulatie en de auditcommissie

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

103 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)370-380
Aantal pagina's11
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume82
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2008

Citeer dit