Resultaatsbesturing bij overheid kan beter

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)740 - 742
  Aantal pagina's3
  TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
  Volume4247
  StatusPublished - 2000

  Citeer dit