Results of Endovascular Repair of TAAA in the First 50 Patients

E. Verhoeven*, I. F. Tielliu, C. J. Zeebregts, F. Bekkema, G. Vourliotakis, W. Ritter, B. Zipfel, H. Renner

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)451-457
Aantal pagina's7
TijdschriftZentralblatt für Chirurgie
Volume136
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - okt.-2011

Citeer dit