Results of the Fourth Screening Round of the NELSON Lung Cancer Screening Study

Uraujh Yousaf-Khan, Carlijn Van der Aalst, Pim De Jong, Rozemarijn Vliegenthart, Ernst Scholten, Kevin Ten Haaf, Matthijs Oudkerk, Harry De Koning

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S191-S191
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Thoracic Oncology
Volume10
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - sep.-2015

Citeer dit