RESULTS OF TREATMENT OF HYDROCEPHALUS WITH VENTRICULO-JUGULAR SHUNTS

JWF BEKS, CAT WEEME

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)118-120
Aantal pagina's3
TijdschriftNeurochirurgia
Volume18
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1975

Citeer dit