Resuscitating EU Product Liability Law? Contemplating the Effects of Boston Scientific Medizintechnik GmbH v. AOK Sachsen-Anhalt and Betriebskrankenkasse RWE (Joined Cases C-503/13 and C-504/13)

Barend van Leeuwen, Paul Verbruggen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)899-915
Aantal pagina's17
TijdschriftEuropean Review of Private Law
Volume23
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2015

Citeer dit