Retailing in the 21st century

27688 Krafft, 27689 Mantrala

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieBerlin-New York, etc.
UitgeverijSpringer
StatusPublished - 2005

Citeer dit