ReThink Accreditatie. Inbedding instellingsaccreditatie in het accreditatiestelsel

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftHO Management
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit