Herijking van het regionale beleid

Peter van der Meer, R.H.M. Paping

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageRethinking regional economic policies
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)283-286
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume73
Nummer van het tijdschrift3648
StatusPublished - 1988

Citeer dit