Rethinking the leadership-employee creativity relationship: A regulatory focus approach

Ramzi Said

Onderzoeksoutput

724 Downloads (Pure)

Samenvatting

Creativiteit van medewerkers is een van de belangrijkste HR-factoren op het werk. Leidinggevenden spelen een cruciale rol om creativiteit onder medewerkers te stimuleren. Onderzoeksresultaten zijn echter niet eensluidend over hoe leidinggevenden creatief gedrag van medewerkers effectief kunnen bevorderen. We werpen een frisse blik op deze kwestie door ons te richten op de essentie van leiderschap: beïnvloeding van medewerkers door doelen te stellen. Gebruikmakend van het construct ‘leader regulatory focus’, onderzoeken wij in drie empirische veldstudies hoe leidinggevenden door het stellen van promotiedoelen (promotiefocus) en preventiedoelen (preventiefocus) de creativiteit van medewerkers stimuleren dan wel afremmen. Ten eerste laten we zien dat een promotiefocus (preventiefocus) van de leidinggevende een positieve (negatieve) relatie heeft met creativiteit van medewerkers, en dat intrinsieke motivatie (conformering aan de leidinggevende) deze relatie verklaart. Bovendien heeft leader regulatory focus effecten op creativiteit van medewerkers bovenop de effecten van gevestigde leiderschapsconstructen. Ten tweede blijken leidinggevenden met een promotiefocus creatieve verwachtingen te stellen die medewerkers aanzetten tot radicale creativiteit, vooral wanneer medewerkers een goede werkrelatie hebben met hun leidinggevende en vertrouwen hebben in hun creatieve capaciteiten. Tenslotte laten we zien dat leidinggevenden geneigd zijn om met preventiegericht leiderschap te reageren op slechte prestaties van kenniswerkers, waarmee zij echter onbedoeld een neerwaartse prestatiespiraal ontketenen: in reactie op preventiedoelen gaan kenniswerkers zich conformeren aan hun leidinggevende, worden minder creatief, en gaan vervolgens slechter presteren. Aldus laten we in dit proefschrift zien hoe, waarom, en wanneer leidinggevenden door het stellen van promotie- en preventiedoelen de creativiteit van medewerkers bevorderen dan wel afremmen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Nijstad, Bernard, Supervisor
  • Janssen, Onne, Supervisor
Datum van toekenning15-feb.-2016
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-8545-7
Elektronische ISBN's978-90-367-8544-0
StatusPublished - 2016

Citeer dit