Retinal layer thinning in Parkinson's disease: a meta-analysis of optical coherence tomography studies

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)22-22
Aantal pagina's1
TijdschriftActa ophthalmologica
Volume96
Nummer van het tijdschriftSuppl.261
DOI's
StatusPublished - dec-2018

Citeer dit