Retraction of biased journal articles

OnderzoeksoutputAcademic

1 Citaat (Scopus)
440 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)h5497
TijdschriftBMJ (Clinical research ed.)
Volume351
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit