Retraction to "Peroxisome reintroduction in Hansenula polymorpha requires Pex25 and Rho1" [J. Cell Biol., 2015, Vol. 193 No. 5. Pages 885-900]

Ruchi Saraya, Arjen M. Krikken, Marten Veenhuis, Ida J. van der Klei

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)519-519
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Cell Biology
Volume210
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1-jan-2015

Citeer dit