Retrocausality in quantum mechanics

Simon Friederich, Peter W. Evans

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
TijdschriftThe Stanford Encyclopedia of Philosophy
Volume2019
Nummer van het tijdschriftSummer
StatusPublished - 2019

Citeer dit