Return to work after hand injury

Lonneke Opsteegh

Onderzoeksoutput

1780 Downloads (Pure)

Samenvatting

Handletsels zijn een belangrijke oorzaak voor werkverzuim in Nederland. Niet alleen treden de meeste handletsels op in het werkende deel van de bevolking; ook kunnen de gevolgen van een op het oog klein letsel langdurige gevolgen hebben. Uit vragenlijstonderzoek blijkt dat meer dan de helft van de handletselpatiënten langer dan tien weken over zijn werkhervatting doet. Niet alleen pijn, maar ook symptomen van post-traumatische stress, de plaats waar het letsel ontstaan is en het uiterlijk van de hand , bepalen de tijd die nodig is voor herstel. Verder laat het onderzoek zien dat een gebruikelijke richtlijn – de Dictionary of Occupational Titles – de arbeidsbelasting van de bovenste extremiteiten niet adequaat beoordeelt, waardoor geen koppeling gemaakt kan worden met de belastbaarheid van de patiënt. Werkplekonderzoek en belastbaarheidsonderzoek blijven nodig om deze inschatting te maken. Een goede interventie voor handletselpatiënten moet niet alleen aandacht schenken aan fysieke aspecten van handletsel, maar ook aan psychosociale en werkgerelateerde factoren. Gedurende het onderzoek werd een groepsinterventie gericht op werkhervatting ontwikkeld die aan deze eisen voldoet, en werd deze in een pilotstudie getest. Omdat de onderzoeksgroep klein was, konden geen statistisch verantwoorde conclusies worden getrokken. Echter, de nieuwe interventie lijkt kostenbesparend te zijn ten opzichte van gebruikelijke interventies, en klinisch betere resultaten op te leveren. Verder onderzoek naar de effectiviteit van de nieuwe interventie is gewenst.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Groothoff, Johan, Supervisor
  • Lettinga, Ant, Supervisor
  • Postema, Klaas, Supervisor
  • Reinders-Messelink, Heleen, Supervisor
  • van der Sluis, Corry, Supervisor
Datum van toekenning16-jan-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789461082497
StatusPublished - 2012

Citeer dit