REVERSAL OF DIABETIC NEPHROPATHY IN HUMAN CADAVERIC KIDNEYS AFTER TRANSPLANTATION INTO NON-DIABETIC RECIPIENTS

GM ABOUNA*, GD KREMER, SK DADDAH, MS ALADNANI, SA KUMAR, G KUSMA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  127 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1274-1276
  Aantal pagina's3
  TijdschriftLANCET
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift8362
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit