Reverse Triggering: A Novel Type of Patient-Ventilator Asynchrony in Mechanically Ventilated Children

Robert G T Blokpoel, Diana W Wolthuis, Alette A Koopman, Martin C J Kneyber

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E4-E5
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume200
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 15-jul-2019

Citeer dit