REVERSED LADDER OF A RANDOM-WALK

AJ STAM

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)190-194
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of applied probability
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1977

Citeer dit