REVERSIBLE MARTENSITIC TRANSFORMATIONS IN ORDERED CUBIC ALLOYS

AW SLEESWYK

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)369-+
  Aantal pagina's0
  TijdschriftJournal de microscopie et de spectroscopie electroniques
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit